Oral-B Aquacare

irigátor s technologií oxyjet, 1 ks.

2 033
PŘIDÁNO
DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 120 KČ
Doručení domů: 2 - 4 dny
Posledné kusy online
Produkt není k dispozici online

Další informace o Oral-B Aquacare

Pečujte o svou ústní dutinu s irigátorem Oral-B Aquacare vybaveným technologií Oxyjet pro efektivnější péči o dásně.
ID: 389811

Doplňující informace

Pro osoby ve věku : Pro dospělé
Bezpečnostní upozornění: Pravidelně kontrolujte, zda není výrobek / kabel poškozen. Pokud je produkt / kabel poškozen, odneste jej do servisního střediska Oral-B. Poškozené nebo nefunkční zařízení by se nemělo používat. Produkt sami neupravujte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Ústní irigátor není určen pro použití dětmi mladšími 8 let. Děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a bez zkušeností nebo znalostí mohou tento výrobek používat pouze pod dohledem nebo zaškolením v bezpečném používání tohoto zařízení a za předpokladu, že jsou seznámeny s touto hrozbou. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti. Orální irigátory by se měly používat pouze s kapalinami uvedenými v pokynech výrobce. V tomto zařízení nepoužívejte jód, fyziologický roztok (fyziologický roztok) nebo ve vodě nerozpustné koncentrované esenciální oleje. Jejich použití může snížit výkon výrobku a zkrátit jeho životnost. Použití těchto látek může vést ke ztrátě záruky. Používejte výrobek pouze tak, jak je určeno a jak je popsáno v tomto návodu. Příslušenství, které není doporučeno výrobcem, se nesmí používat. Používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením. Přiloženou nabíječku nepoužívejte k nabíjení jiných zařízení, mohlo by dojít k poškození.
Typ: Elektrický
Stupeň tvrdosti vlákna: Střední
Jméno požadované zákonem: Irigátor Oral-B Aquacare s technologií Oxyjet