Oral-B Pro 1

elektrická zubná kefka, 1 ks.

39 99
PRIDANÉ
Donáška domov: 2 - 4 dni
Posledné kúsky online
Produkt nie je k dispozícii online

Prečítajte si viac o Oral-B Pro 1

Zoznámte sa s Oral-B Pro 1 - od značky číslo 1 odporúčanej zubnými lekármi na svete. Vďaka profesionálnemu časovaču vám elektrická zubná kefka Pro 1 pomôže čistiť si zuby po dobu 2 minút – ako odporúča váš zubár – a každých 30 sekúnd signalizuje, aby ste vyčistili ďalšiu oblasť úst. Pokiaľ pohybujete kefkou, jedinečná okrúhla hlavica Oral-B sa postará o zvyšok. Odstraňuje až o 100 % viac povlaku ako bežná manuálna zubná kefka, pomáha zlepšovať zdravie ďasien a robí váš úsmev belším od prvého dňa odstránením povrchových škvŕn. Zubná kefka Oral-B Pro 1 s profesionálnym časovačom je skvelou voľbou pre ľudí, ktorí chcú vymeniť manuálnu zubnú kefku za elektrickú. Niet divu, že Oral-B je značka číslo 1 odporúčaná zubnými lekármi na svete.
ID: 232152

Doplňujúce informácie

Pre osoby vo veku: Pre dospelých
Bezpečnostné upozornenia: Pravidelne kontrolujte, či kábel nie je poškodený. Ak je nabíjačka poškodená, odneste ju do servisného strediska Oral-B Braun. Poškodené alebo nefunkčné zariadenie sa nesmie používať. Zariadenie nie je určené pre deti do 3 rokov. Deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami môžu prístroj používať len pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Vo všeobecnosti odporúčame uchovávať zariadenie mimo dosahu detí. Deťom sa nesmie dovoliť hrať sa so zariadením. Ak produkt spadne, hlavicu kefky je potrebné pred ďalším použitím vymeniť, aj keď nie je viditeľné žiadne poškodenie. Neklaďte ani neskladujte nabíjačku tam, kde by mohla spadnúť alebo spadnúť do vane alebo umývadla. Nabíjačku neponárajte do vody ani inej tekutiny. Ak nabíjačka spadla do vody, nevyberajte ju. Ihneď ho odpojte od zdroja napájania. Produkt sami neupravujte ani neopravujte. Môže to spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo iné zranenia. Ohľadom opravy sa obráťte na svojho predajcu Oral-B alebo servisné stredisko. Produkt nerozoberajte okrem výmeny batérie. Dávajte pozor, aby ste pri vyberaní batérie neskratovali kladný (+) a záporný (-) pól. Do otvoru na zariadení/nabíjačke nevkladajte žiadne predmety. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami. Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Pri odpájaní zariadenia od zdroja napájania držte zástrčku, nie kábel. Zariadenie používajte len tak, ako je určené a popísané v návode. Príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca, sa nesmie používať. Ak používateľ zubnej kefky podstupuje liečbu ochorení ústnej dutiny, pred použitím zariadenia sa poraďte so zubným lekárom.
Typ: Elektrický
Meno požadované zákonom: Oral-B Pro 1 500 Dobíjacia elektrická zubná kefka s technológiou Braun