Sanytol

sprej na povrchovú dezinfekciu, 500 ml

4.8
Zverejnené hodnotenia boli pridané registrovanými zákazníkmi Hebe, ale neboli potvrdené nákupom alebo použitím produktu.
Informácie Jedna bakteriálna bunka vyprodukuje kolónie 8 miliónov baktérií za menej ako 24 hodín.Aby sa predišlo množeniu mikróbov (baktérie, vírusy, plesne), a tým aj riziku chorôb, je potrebné čistiť a dezinfikovať aj prostredie v ktorým žijeme každý deň.
DOPRAVA ZADARMO PRI NÁKUPE NAD 5 €
Sanytol
Sanytol
3 29
Bežná cena bez akcie: 3,29 €
Donáška domov: 2 - 4 dni
Posledné kúsky online
Produkt nie je k dispozícii online
PRIDANÉ

Prečítajte si viac o Sanytol

ID 372058
Jednotková cena: 0,66 € /100ml
Informácie Jedna bakteriálna bunka vyprodukuje kolónie 8 miliónov baktérií za menej ako 24 hodín.Aby sa predišlo množeniu mikróbov (baktérie, vírusy, plesne), a tým aj riziku chorôb, je potrebné čistiť a dezinfikovať aj prostredie v ktorým žijeme každý deň. Sanytol je univerzálny dezinfekčný prostriedok na všetky povrchy, odborník na bezchlórovú dezinfekciu, je to prípravok s mnohými aplikáciami. Účel použitia: Kvapalina je určená na čistenie a dezinfekciu rôznych druhov povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami a podlahami (PT2). Prípravok má baktericídny účinok (Blue oil bar, Enterococcus, Colon, Staphylococcus aureus), fungicídny (Candida albicans, Black Kropidlak) a ničí vírus AH1N1 a Herpes vírus. Jeho jedinečné zloženie nezanecháva škvrny a zanecháva sviežu vôňu eukalyptu. Prípravok má trojitý účinok: - Zabíja baktérie v súlade s normou EN13697 (5 min, 18-25°C). - Ničí plesne podľa normy EN13697 (15 min, 18-25°C). - Zabíja vírusy Herpes simplex a Influenza A podľa EN14476 (5 min, 20 °C). Účinnosť potvrdená a sledovaná certifikovaným laboratóriom.

Doplňujúce informácie

Bezpečnostné upozornenia: POZNÁMKA: Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P301 + P312 PO POŽITÍ: ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu do riadne označených nádob na nebezpečný odpad v súlade s národnými predpismi. Nejedzte to. Účinná látka (PT2 / AL): didecyldimetylamóniumchlorid (DDAC) 0,5 g / 100 g Obsahuje: neiónové povrchovo aktívne látky (<5 %), katiónové povrchovo aktívne látky (<5 %), dezinfekčné prostriedky, vonné látky. Prvá pomoc: Ak sa objavia nepríjemné príznaky, poraďte sa s lekárom. Pri kontakte s pokožkou: Vyzlečte kontaminovaný odev. Zasiahnuté oblasti pokožky dôkladne umyte mydlom a vodou. Kontakt s očami: vyberte kontaktné šošovky. Zasiahnuté oči dôkladne vyplachujte vodou po dobu 10-15 minút. Po vdýchnutí: Zabezpečte čerstvý vzduch, udržiavajte v teple a pokoji. Vedľajšie účinky používania: Nezistili sa .__ Číslo povolenia na uvedenie na trh .: 6706/16